ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:

(включва книжка с абстракти; отпечатване на статия в сборник от конференцията, кафе-паузи)

 

80 лв. – всички участници

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:

  • ТБ: БНБ-ЦУ пл. "Княз Александър І" №1, София-1000
  • BIC – BNBGBGSD
  • IBAN – BG68 BNBG 9661 3100 1744 01

Основание: ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ Младежка Научна Конференция на БФ И ТРИТЕ ИМЕНА (задължително се попълва)

Получател: НИС при СУ

 

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода на таксата, да се представи в деня на регистрацията.

Материали от конференцията ще се раздават само на приносителя на бордерото.

 

Последна промяна (Понеделник, 13 Август 2012 13:10)